Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Szociális foglalkoztatás keretében papírnyomdai és varrodai szolgáltatások

Támogató szolgálat, Fogyatékosok Nappali Otthona
Pszichiátriai betegek Nappali OtthonaFogyatékosok Nappali Ellátása - Enyhe Részleg

Mi a feladata az Enyhe Fogyatékosok Nappali Ellátásának?

FNO Önkormányzati fenntartású szolgáltatásunk a kerületben élő mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérült, illetve autista fiatalok és felnőttek részére nyújt szakszerű nappali elláttást. Munkanapokon alkalmat teremt társas kapcsolatok kialakítására, egyszeri meleg étel elfogyasztására, közösségi, szabadidős kulturális programokon való részszvételre.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

  • Napközbeni felügyelet
  • Napi egyszeri étkezés
  • Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozás szervezése
  • Rendszeres időközönként egyéni fejlesztő foglalkozás szervezése személyre szabott, egyeztetett fejlesztéai terv alapján
  • Szabadidős foglalkozások szervezése
  • Segíti az egészséges, minél önállóbb életvitel, életvezetés lehetőségét
  • Kulturált higiénés körülmények között a személyi tisztálkodás megteremtése
  • Lehetőséget ad az igény szerinti, mindennapi önkiszolgáló tevékenységek végzésére.
  • Egyszerű munkavégzési lehetőség
  • Személyi higiénia kiellégítése, a szükséges eszközökkel, textília, mosógép és szárító helyiség biztosításával.

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?

FNO A Fogyatéskok Nappali Otthona elsősorban Budapest III. kerületében, másodsorban Budapest területén lakcímmel rendelkező fogyatékos személyek részére biztosít nappali ellátást, akik önálló életvezetésre fogyatékosságuk miatt nem, vagy csak részben képesek, iskolai oktatásra már nem jogosultak, speciális eszközökkel fejleszthetők önálló helyváltoztatásra, közlekedésre képesek, pszichiátriai betegségben nem szenvednek. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik.

Mikor igényelhető a szolgáltatás

Az intézmény munkanapokon reggel 7 órától délután 16 óráig tart nyitva, a ellátottak ebben az időben vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

Mely szolgáltatásokért kell téritési díjat fizetni?

FNO Téritési díjat az étkezésért kell fizetni, további ellátásaink téritésmentesek. A személyi téritési díj mértéke a jövedelemigazolások alapján kerül megállapításra. A megállapított téritési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni az intézmény pénztárába.
Az elláttottól a kulturális (színházlátogatás, múzeumlátogatás, stb.) és egyéb szabadidős programokon (kirándulás, stb.) való részvételért eseti jelleggel téritési díj kérhető.

Melyek a Fogyatékos Nappali Otthon elérhetőségei?

Az ellátással kapcsolatban további információért Darabosné Szénási Ágneshez, a Fogyatésok Nappali Otthonának vezetőjéhez fordulhatnak.
Cím: 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3.
Telefonszám: 387-3386.

Ellátottjogi képviselő:

Egediné Mandel Gizella
email: mandel.gizella@obdk.hu
tel: 20/4899-595