Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Szociális foglalkoztatás keretében papírnyomdai és varrodai szolgáltatások

Támogató szolgálat, Fogyatékosok Nappali Otthona
Pszichiátriai betegek Nappali Otthona

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás

Nyomda 2008. január 1-től a bedolgozói rendszerű szociális foglalkoztatást felváltotta a korszerűbbnek mondható intézményen belüli szociális foglalkoztatás, amelynek keretein belül a megváltozott munkaképességű, nem foglalkoztatott, döntő többséggel kerületi lakosok, nappali szociális ellátásban részesülnek és munka-rehabilitációs, valamint fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosítunk részükre.

A munka-rehabilitáció célja az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő felkészítő foglalkozásra való felkészítés.

Nyomda A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

A foglalkoztatás során igyekszünk messzemenően kihasználni a munka, mint tevékenységi forma terápiás hatásait. Fontos még, hogy az adott munkafolyamat sikerélményhez is jutassa a foglalkoztatottainkat, hiszen esetükben a frusztrációtűrő képesség sok esetben az átlagos alatti szinten van.

Nyomda A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az engedélyezett 60 fős létszámmal, 4, 6 és 7 órás időintervallumban folyik két nyomda- és papíripari előkészítő műhelyünkben, valamint a varrodánkban. A munka időtartamának beosztásakor egyénenként figyelembe vettük a terhelhetőséget, állóképességet, monotónia tűrést a figyelem fenntarthatóságát és a manuális készségeket.

A foglalkoztatottak részére a fejlesztő-felkészítés keretében könnyű fizikai munkát biztosítunk elsősorban papíripari előkészítő jelleggel. A jellemző munkafolyamatok a: hajtogatás, ragasztás, tasakolás, vágás, biegelés, perforálás, fúrás, fűzés, stancolás, zsinórozás, csomagolás, anyagmozgatás stb.

Nyomda Az intézményen belüli foglalkoztatásban a lépcsőzetesség elve valósul meg. A szocioterápiás foglalkoztatásból lehet a munka-rehabilitációs foglalkoztatói formába kerülni, majd onnan a fejlesztő felkészítésbe. Hosszútávon az a célunk, hogy a fejlesztések hatására ellátottaink átkerülhessenek egy külső védett munkahelyre, majd megjelenhessenek a nyílt munkaerőpiacon.

Nyomda Megtörténtek az elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatok. Az üzemorvos véleményezte a leendő foglalkoztatottak alkalmasságát, valamint tételesen felsorolásra kerültek az egyes munkaköri alkalmasságot érintő korlátozások. Összességében elmondható, hogy az ellátottak balesetveszélyes munkahelyen illetve vágó-, forgó- gép kezelését igénylő munkakörben nem ajánlott; könnyű, ülő munkavégzési forma indokolt a vizsgált ellátottak esetében, pszichés terheléssel járó, önálló döntéshozatalt igénylő munkakör betöltése szintén nem javasolt. A rendszeres szakorvosi vizsgálat elengedhetetlen.

Az Intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatának megfelelően a munkába állók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesültek. Időszakonként tűzriadó gyakorlaton is részt vesznek.

A szociális foglalkoztatásban résztvevők számára „Egyéni foglalkoztatási tervet" készítünk, melyet különböző - a munkavégzésre vonatkozó - kérdőívekkel, felmérésekkel egészítünk ki.

Nyomda A munkafolyamatokat szakképzett segítő részlegvezetők irányítják. Az ő feladatuk a munkatevékenységek megszervezése; a munkafolyamatok betanítása, ellenőrzése, értékelése. Feladatuk még a „Szociális foglalkoztatási napló" vezetése a jelenléti ívek ellenőrzése.

A szociális foglalkoztatásunk lényeges eleme, hogy nem passzív ellátást kap az érintett személy, hanem aktív közreműködés eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat, melynek során tényleges munkavégzés, értéktermelés történik.

A foglalkoztatási koordinátor feladata megrendelőkkel való kommunikáció, a kapcsolattartás, a tevékenységek ütemezése, a határidők kitűzése. Legjelentősebb beszállítóink a Porszinter Nyomda, a KMH Print Kft., a Katica Játék Kft., az Adu-Press Kft., a Globál Office Solutions Kft, Druk-ker Kft.

A munka-rehabilitáció elsősorban intézmény körüli munkákból, karbantartásból, szőnyegszövésből, faipari jellegű barkács tevékenységekből áll. A munka-rehabilitációs, illetve fejlesztő felkészítő foglalkoztatás kiválasztásában, az azon belüli konkrét munkatevékenységek kiválasztásában, illetve még ezen belül is a képességeknek megfelelő, elsajátítható munkaszakasz kiválasztásánál a differenciálás elvét vettük figyelembe. Arra törekedtünk, hogy minél több részre osszuk a munkafolyamatokat, mert így tudunk megfelelni a személyre szabott fejlesztés elvárásának.

Nyomda Úgy gondoljuk, hogy az egyéni képesség, a mentális állapot, a fizikai és pszichés terhelhetőség figyelembevételével megtervezett munkatevékenység terápiás hatással van az ellátottaink felé. A foglalkoztatásukkal sokuk élete kedvezőbb irányba fordult, személyiségük kiteljesedettebbé vált. A mindennapi munka, az egyéni fontosság érzése, a közösség szerepe, az elfogadó légkör képes még a komolyabb pszichiátria problémákkal küszködők számára is reményt és lehetőséget kínálni az élet minőségének javulásában.